Το κάρμα στην θρησκεία και την αστρολογία

Το κάρμα στην θρησκεία και την αστρολογία..

Το κάρμα στην θρησκεία και την αστρολογία..

Θρησκεία και Κάρμα

Ο νόμος του Κάρμα αναφέρεται περισσότερο στις Βουδιστικές και Ινδουιστικές γραφές. Σύμφωνα με αυτόν, ο άνθρωπος είναι εξαρτημένος από το κάρμα του σε όλες τις ενσαρκώσεις του. Το συναίσθημα που βιώνει σε κάθε του ενσάρκωση καθώς επίσης και τα γεγονότα που του συμβαίνουν είναι αποτέλεσμα των αιτιών που έχει δημιουργήσει σε προηγούμενες ζωές. Στόχος του ανθρώπου είναι να συνειδητοποιεί την βαρύτητα των πράξεων του και να εξελίσσεται, προκειμένου να φτάσει στο σημείο να είναι τόσο συνειδητός, ώστε να μην είναι εξαρτημένος από το κάρμα και να ορίζει ο ίδιος  τις συνθήκες της ζωής  του. (εξέλιξη σε ύπατα πνευματικά επίπεδα). Ο νόμος του κάρμα, της απόδοσης δικαιοσύνης ανάλογα με τις πράξεις μας, αναφέρεται με διάφορους τρόπους  και αλληγορίες  και σε όλες τις υπόλοιπες θρησκείες. Οι οποίες  μπορεί να μη χρησιμοποιούν τον όρο «κάρμα», αλλά στις γραφές τους εμπεριέχουν σαφή δόγματα  που σχετίζονται  με την αιτία και το αποτέλεσμα, όπως για παράδειγμα ο Παράδεισος για τους μετανοούντες και ενάρετους, και η Κόλαση για τους ανήθικους και αμετανόητους.

Το Κάρμα στην Αστρολογία

Στην Αστρολογία  το κάρμα , ο δίκαιος νόμος της αιτίας και του αποτελέσματος. Βρίσκει ένα πρόσφορο φιλοσοφικό περιβάλλον για να εξηγηθεί  και να γίνει απόλυτα κατανοητός στον καθένα μας.  Ο προσωπικός χάρτης ενός ανθρώπου δείχνει τις τάσεις που θα υπάρχουν στην ζωή του, τα συναισθήματα  που θα βιώσει , το σκοπό για τον οποίο έχει ενσαρκωθεί. Στόχος του ανθρώπου είναι η ανέλιξη του σε υψηλότερα επίπεδα συνείδησης και ένα ωροσκόπιο απεικονίζει το δρόμο που θα ακολουθήσει το κάθε άτομο. Τα ταλέντα του και τις ευκολίες που θα έχει σαν όπλο του, καθώς επίσης και τις περιοριστικές καταστάσεις (φόβοι, ανασφάλειες) που θα πρέπει αντιμετωπίσει. Πολλοί πιστεύουν ότι στην αστρολογία ο νόμος της αιτίας και της αποτελεσματικότητας (κάρμα)  εκφράζεται από τους δεσμούς της Σελήνης το Βόρειο και Νότιο. Αυτή είναι μία εσφαλμένη αντίληψη , καθώς ναι μεν οι δεσμοί της Σελήνης είναι σημαντικοί παράγοντες για τον προσδιορισμό του κάρμα, αλλά στην πραγματικότητα όλο το ωροσκόπιο του ατόμου ορίζει το κάρμα. Το ανθρώπινο ον δεν αντιμετωπίζεται με το στυλ « καημένο πλάσμα» γεννήθηκες με τετράγωνο Σελήνης – Κρόνου – «μεγάλο κακό!». Αντίθετα, πίσω από την χειρότερη όψη κρύβεται κάτι θετικό, ένα μάθημα ζωής, μία κατεύθυνση που μπορεί να πάρει ο κάθε άνθρωπος, για να εξελιχθεί, να γίνει καλύτερος, να ανέβει ένα ακόμη επίπεδο συνειδητότητας.

Αστρολογική πρόβλεψη 9016004960