Πολιτική απορρήτου

Σχετικά με τις πληροφορίες που μας δίνετε

Οι πληροφορίες που συλλέγει το zwdianews.gr κατά την εξυπηρέτηση των πελατών της παραμένουν εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες που παρέχετε στο zwdianews.gr δεν διατίθενται σε καμία άλλη εταιρεία ή άτομο. Χρησιμοποιείται εσωτερικά για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών που πραγματοποιείτε μαζί μας.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση (SSL/TLS) για την ασφάλεια και την προστασία της μετάδοσης εμπιστευτικού περιεχομένου. Μπορείτε να αναγνωρίσετε μια κρυπτογραφημένη σύνδεση από το γεγονός ότι η γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης αλλάζει από “http: //” σε “https: //” και από το σύμβολο κλειδώματος στη γραμμή του προγράμματος περιήγησης. Όλες οι σελίδες που μεταδίδουν προσωπικά δεδομένα στους διακομιστές μας είναι κρυπτογραφημένες σε ασφαλή λειτουργία TLS. Τα δεδομένα που μας διαβιβάζετε δεν μπορούν να διαβαστούν από τρίτους.

Συλλογή προσωπικών δεδομένων

Υποβάλλοντας τα δεδομένα σας, μας δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή αυτών των δεδομένων. Γενικά, τα δεδομένα αυτά ζητούνται όταν δημιουργείτε ένα εγγεγραμμένο προφίλ χρήστη με σκοπό την αγορά ενός προϊόντος από το zwdianews.gr.

Χρήση προσωπικών δεδομένων

Τα παρακάτω δεδομένα καταγράφονται για μια αγορά χρόνου ομιλίας:

  • Το ονοματεπώνυμο
  • Το Όνομα Εταιρίας (προαιρετικό)
  • Η χώρα προέλευσης
  • Διεύθυνση (πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη)
  • Αριθμός τηλεφώνου, Αριθμός φαξ (εάν υπάρχει)
  • Η διεύθυνση email
  • Οποιεσδήποτε πρόσθετες ειδοποιήσεις ή πληροφορίες μπορεί να έχετε εισάγει

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για τους ακόλουθους σκοπούς:

  • Για να ενεργοποιήσετε ένα προϊόν που αγοράσατε.
  • Για να μπορείτε να τιμολογείστε όταν πραγματοποιείτε μια αγορά.

Τρόπος πληρωμής με πιστωτική κάρτα.

Η χρέωση γίνεται απευθείας από τα ηλεκτρονικά συστήματα του συνεργαζόμενου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, το οποίο εξασφαλίζει μέσω του δικού του συστήματος την ασφάλεια των συναλλαγών. Το zwdianews.gr δεν ευθύνεται για τους όρους χρήσης προσωπικών δεδομένων που υιοθετεί το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με το οποίο συνεργάζεται για την ολοκλήρωση των εμπορικών συναλλαγών.

Ο χρήστης οφείλει να εισάγει ορθά στην ιστοσελίδα. Το ονοματεπώνυμό του και την διεύθυνση που επιθυμεί να λάβει την απόδειξη λιανικής ή τιμολογίου για την αγορά χρόνου ομιλίας, για την έκδοση των νόμιμων παραστατικών. Διευκρινίζεται πως ο χρήστης φέρει την απόλυτη ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων.

Το zwdianews.gr έχει το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε και χωρίς προγενέστερη ενημέρωση τις χρεώσεις των υπηρεσιών ή/και των αγαθών που παρέχει στους χρήστες του. Ανακοινώνοντας το τίμημα στην ιστοσελίδα του. Η χρέωση των χρηστών γίνεται πάντοτε με τον τιμοκατάλογο που εκάστοτε αναρτάται στην ιστοσελίδα.

Τελικό στάδιο διαδικασίας

Οι χρήστες, εφόσον επιλέξουν τον συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής. Πιστώνονται με τον αντίστοιχο χρόνο ομιλίας για τον οποίον έχουν καταβάλει το αντίστοιχο τίμημα και δύνανται συνομιλούν με τους συνεργαζόμενους αστρολόγους του zwdianews.gr. Τηλεφωνώντας στον τηλεφωνικό αριθμό αστικής χρέωσης (+30) 211 103 93 50, αφού έχουν προαγοράσει χρόνο ομιλίας και έχουν αποκτήσει για την χρήση της υπηρεσίας έναν μοναδικό κωδικό PIN (Personal Identification Number). Η κλήση προς τους αστρολόγους του zwdianews.gr χρεώνεται επιπλέον, ανάλογα με το συμβόλαιο του χρήστη με τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο.

Κατά την κλήση στον τηλεφωνικό αριθμό αστικής χρέωσης (+30) 211 103 93 50. Θα ζητηθεί από τον χρήστη να πει το Serial Number που έλαβε κατά την αγορά της κάρτας ομιλίας. Γρος επιβεβαίωση του υπολοίπου διαθέσιμου χρόνου ομιλίας. Εφόσον υπάρχει διαθέσιμος χρόνος ομιλίας πραγματοποιείται σύνδεση με τους συνεργαζόμενους αστρολόγους προκειμένου να γίνει χρήση του διαθέσιμου χρόνου ομιλίας. Η σύνδεση θα διακοπεί αυτόματα όταν μηδενιστεί ο διαθέσιμος χρόνο ομιλίας.

Ο χρήστης της υπηρεσίας συμφωνεί ότι δεν είναι δυνατή η μετατροπή του διαθέσιμου χρόνου ομιλίας σε νόμιμο χρήμα. Παραιτείται από το δικαίωμα να ζητήσει οποιαδήποτε επιστροφή καταβληθέντος ποσού. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η μεταπώληση των υπηρεσιών του zwdianews.gr χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδειά του. Το zwdianews.gr έχει το δικαίωμα να μηδενίσει το υπόλοιπο του χρόνου ομιλίας εφόσον έχει παρέλθει 12μηνο (365 ημέρες) από την τελευταία χρήση του Serial Number.

Ενημέρωση

Το zwdianews.gr δύναται οποιαδήποτε στιγμή να ανακοινώσει τη διακοπή παροχής της υπηρεσίας, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να ενημερώσει τους κατόχους των ενεργών PIN στα emails που έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους, σχετικά με το διαθέσιμο υπόλοιπο του χρόνου ομιλίας τους, δίνοντας τους το δικαίωμα να κάνουν χρήση του συγκεκριμένου χρόνου ομιλίας εντός τριάντα (30) ημερών.

Το zwdianews.gr, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, διατηρεί αρχείο και επεξεργάζεται τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών. Οι χρήστες διατηρούν το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα για την ενημέρωση τους, καθώς και να ζητήσουν τη διαγραφή των στοιχείων τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Το e-mail address που ο χρήστης δηλώνει κατά την εγγραφή του στο zwdianews.gr είναι το επίσημο e-mail επικοινωνίας μαζί του, στο οποίο αποστέλλονται οποιαδήποτε στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες του zwdianews.gr. Τα στοιχεία πρόσβασης στις υπηρεσίες του zwdianews.gr,  είτε αυτά έχουν καταχωρηθεί από τον χρήστη, είτε έχουν αυτόματα δημιουργηθεί από τα συστήματα του zwdianews.gr και κοινοποιούνται στον χρήστη, είναι αυστηρά προσωπικά και το zwdianews.gr δεν φέρει καμιά ευθύνη για τη χρήση των στοιχείων αυτών από τρίτο πρόσωπο, εξουσιοδοτημένο ή μη.

Ασφάλεια

To zwdianews.gr λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια του απορρήτου των επικοινωνιών και για την προστασία των Προσωπικών  Δεδομένων που οι χρήστες έχουν καταχωρήσει κατά την εγγραφή τους στον ιστότοπο, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Το zwdianews.gr δεν ελέγχει και δεν παρεμβαίνει στο περιεχόμενο των επικοινωνιών που λαμβάνουν χώρα μέσω των υπηρεσιών του. Το περιεχόμενο της επικοινωνίας και η χρήση των πληροφοριών ανήκουν αποκλειστικά στην ευθύνη των χρηστών. Το zwdianews.gr δεν εγγυάται την ασφάλεια δεδομένων που μεταδίδονται μέσω δικτύων, στο βαθμό που η προστασία αυτών δεν επιτυγχάνεται με τη λήψη πρόσφορων μέτρων ασφάλειας που επιβάλλονται από τη νομοθεσία. Το zwdianews.gr ενδέχεται να εφαρμόσει άρση του απορρήτου των επικοινωνιών σας μόνον εφόσον και στο μέτρο που καλείται να εκπληρώσει υποχρέωσή του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ο χρήστης οφείλει να ενημερώνει άμεσα το zwdianews.gr σε περίπτωση που αντιληφθεί την απώλεια, κλοπή, διαρροή των μέσων που του επιτρέπουν τη χρήση των υπηρεσιών, όπως ο προσωπικός του κωδικός (PIN), το Serial Number που αντιστοιχεί σε αγορά χρόνου ομιλίας ή τυχόν χρέωση στον προσωπικό του λογαριασμό που διατηρεί στο zwdianews.gr οποιασδήποτε συναλλαγής που έγινε χωρίς την βούλησή του ή τυχόν σφάλμα στην τήρηση του λογαριασμού του από το zwdianews.gr, καλώντας τον τηλεφωνικό αριθμό 211 1039350 ή στέλνοντας email στο info@ zwdianews.gr.

Το zwdianews.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για την οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική, υλική ή μη ζημία που ο χρήστης ενδεχομένως υποστεί από την χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας.

Αστρολογική πρόβλεψη 8755000567